לחוד ויחד

 

בעל התלתלים

 

שבות תימן

 

מתימן לציון

 

כתביו

 

הליכות תימן

 

דברים בעתם

 

שירת שבזי

 

יהדות תימן

 

 

   

 

 

כתביו

שער זה, מציג ספרים וקומץ מזערי של מאמרים ונאומים, שכתב ישראל ישעיהו, קטעים נבחרים מתוכם וכן ביבליוגרפיה של כל כתבי ישראל ישעיהו.

ישראל ישעיהו היה איש ספר משחר ילדותו. קשר עז לשפה העברית ולמקורות, הובילוהו לכתיבה מרובה משלהי שנות ה - 30 בעודו נער, ועד לשנת פטירתו ב- 1979.

דברים שכתב, בלשון עברית רהוטה, כוונו והשפיעו על העשייה המשותפת של דור מייסדי המדינה.

אהבתו להיסטוריה של עמנו ולספרות היפה, עוררוהו גם לכתיבה ספרותית, שתוכנה עסק בעיקר בהווי יהודי תימן ובדרמות אישיות ואנושיות.

 

ראיון

ראיון בעיתון "דבר לילדים"

דבריו

דבריו לפני באי ועידת ה"בונדס"

לכנסת

מכתב פרידה מהכנסת

נאום

נאום היושב ראש בהר הרצל

על השכלה

קטעים מדברי ישראל ישעיהו בענייני השכלה ותרבות

הארכיון

רשימת מסמכים ארכיוניים  של ישראל ישעיהו במכון לבון

דרשה  א'

ישראל ישעיהו נהג לכתוב דרשות בר מצווה לבקשת קרובי משפחתו

דרשה ב'

מצויה כאן דרשה נוספת כדוגמא

 

 
 

כל הזכויות שמורות © 2007 משפחת ישעיהו