נאומי הספד
 לאחר פטירתו

דברי ההספד של שמעון פרס

דברי ההספד של הנשיא יצחק נבון

יליד צנעא

כתר מדינה וכתר מורשת נקשרו לראשו של ישראל ישעיהו ז"ל

הספר

ספר
"
ישראל ישעיהו "

וידאו

בחייו ולאחר פטירתו

"לחוד ויחד"

מתוך ספר
 ישראל ישעיהו
"לחוד ויחד"
 1991

דברי אביזמר

דברי שיר לזכרו מאת אביזמר

דברי ד"ר וולפנזון

דברים לזכרו

"יציאת תימן"

מתוך ספר
 "יציאת תימן"

"חרוזי מועד"

מתוך ספר
"חרוזי מועד"

השיר "סבא"

השיר "סבא", מפרי עטה של לילך נכדתו

"מילים מיותמות"

"מילים מיותמות"

"בכורי בת שירתי"

"בכורי בת שירתי"

מספרים על ישעיהו

מספרים על
ישראל ישעיהו

"מסכת על חייו"

ביה"ס הממלכתי ע"ש י.ישעיהו

פרסי ישעיהו

פרסי ישעיהו

הזמנות

הזמנות

רינה ישעיהו

פרידה והנצחה רינה ישעיהו

"למען הסדר הטוב"

ספר שירים

 
   

 

 

 

פרידה והנצחה

קשה הייתה הפרידה מדמותו הנמרצת ומאישיותו המיוחדת
של ישראל ישעיהו ז"ל.

אנשי ספר, הנציחוהו בספריהם, בשיר ובפרוזה.

ידידים ובני משפחה סיפרו אודותיו.

במערכות החינוך נערכו טקסים, נושאי מילגות ופרסים על שמו.

 


כל הזכויות שמורות © 2007 משפחת ישעיהו