תיעוד קשרים חובקי עולם

מסמכים ותעודות משנות פעילותו של ישראל ישעיהו

תעודת נישואים פיקטיבית של ישעיהו לצורך עליה ארצה. 1929

תעודת עליה של הוריו. 1934

המשך תעודת עליה של הוריו. 1934

המשך תעודת עליה של הוריו. 1934

המשך תעודת עליה של הוריו. 1934

המשך תעודת עליה של הוריו. 1934

כרטיס בריאות משפחת ישעיהו העולים מתימן

המשך כרטיס בריאות

ברכות ליום נישואיו בעיתון. 1935

אשרת כניסה לישעיהו לקונגרס בשוויץ. 1946

המשך אשרת כניסה לישעיהו לקונגרס בשוויץ. 1946

ברכה מאנשי עדן. 1948

מכתב תעודה מעדן. 1948

תעודה מעדן. 1948

מכתב מעדן. 1948

מכתב נוסף על הולדת בן. 1948

מכתב ממחנה העולים בעדן. 1949

ברכה למשלחות זרות

התכתבות עם בית המדרש לרבנים באמריקה. 1966

התכתבות עם ראשי קהילת יהדות אמריקה. 1966

מכתב פניה מאוניברסיטת ניו יורק. 1968

שביתת דוורים - קריקטורה

מחאה כלפי ישעיהו שר הדואר - קריקטורה. 1969

תעודת הוקרה מהמכביה התשיעית. 1973

מכתב הוקרה. 1973

תעודת הוקרה מהקרן לעזרה אזורית. 1977

ברכת רינה וישראל ישעיהו בכתב ידו. 1978

ישעיהו במי ומי. 1979

הזמנה לפרס ישעיהו לתלמידים בסקטור המקצועי. 1994

הזמנה לטקס חלוקת מלגות ע"ש ישראל ישעיהו בתיכון ק"ש בחולון. 2004

ציור פורטרט ישעיהו

הנצחת ישראל ישעיהו בעיר כפר-סבא

 

 

כל הזכויות שמורות 2008 משפחת ישעיהו